Ga direct naar
Reclame

Reclame moet opvallend zijn, interesse opwekken, verlangens oproepen en tot actie bewegen. Goede reclame presenteert uw product in de juiste sfeer bij uw doelgroep. Met de juiste reclame overtuigt u mensen van de voordelen van uw product en realiseert u een positieve aankoopbeslissing.

Fluit Media kan u ondersteunen met onder andere onderstaande middelen:

 • Reclame
  advertenties, brochures, radio- en tv-commercials, flyers, p.o.s- materiaal...
 • Sales promotion
  kortingsacties, premiums, spaarsystemen...
 • Design
  huisstijlen, verpakkingen...
 • Direct marketing
  mailings, direct respons reclame...
 • Interactieve communicatie
  websites, online advertising, e-commerce, e-mailings, multi-media presentaties...
 • Belevenis communicatie
  evenementen, beurzen, presentaties, bijeenkomsten...
 • Public relations
  persberichten, nieuwsbrieven, personeelsbladen, jaarverslagen...
 • Belettering
  lichtreclame, gevelreclame, reclameborden, autobelettering, makelaarsborden...