Ga direct naar
Consultancy

Fluit Media is onder andere gespecialiseerd in het geven van strategisch marketing- en communicatieadvies.

Inmiddels al 10 jaar adviseren wij succesvol bedrijven, instellingen, overheden en non-profit organisaties in diverse branches. Soms op corporate niveau, soms op marketing niveau en soms op product-/dienstenniveau. Meestal op alle niveaus. Het spreekt voor zich dat het analyseren van markten, doelgroepen, beslissingsprocessen, concurrentieactiviteiten, in- en externe communicatielijnen, etc. activiteiten zijn waarmee we ons dagelijks bezighouden en weergeven in heldere plannen.

Onze plannen geven u houvast voor de komende jaren op alle gewenste fronten ten aanzien van uw marketing- en communicatieactiviteiten. We zorgen voor een werkbare structuur.

Uit een plan kunnen diverse te verrichten activiteiten naar voren komen. Activiteiten ten behoeve van het profileren van uw organisatie of producten, het vergroten van uw naamsbekendheid, het bereiken van nieuwe of bestaande doelgroepen of marktsegmenten, het informeren en motiveren van uw medewerkers, het informeren van de pers, etc.

De specialisten van Fluit Media zorgen ervoor dat de gewenste doelstelling en boodschap helder en duidelijk tot uiting komt met de daarbij behorende middelen.